България притежава едни от най-богатите и разнообразни райони. Те са дом на редки растителни и животински видове, които отдавна са изчезнали от други региони в Европа.

Защо

садим дървета?

свеж въздух
Въздух

Средно едно дърво произвежда близо 260 килограма кислород всяка година.

Семе растение
Почви

Дърветата подхранват, запазват и укрепват почвите. Задържат влагата и балансират водните потоци.

Дом и храна
Дом и Храна

Осигуряват убежище и храна на животински или други растителни видове.

Дъждове и климат
Климат

Намаляват затоплянето на земната повърхност и поглъщат въглеродния диоксид.

За всяко дарение, което правим, получаваме свидетелство и обратна връзка колко нови дървета ще бъдат засадени в България.

дарение

Гората.бг

Нашите партньори от gorata.bg са засадили над 900 000 дървета. Организират стотици акции за засаждане и даряване на дървета за общини, училища и детски градини в цялата страна.

gorata.bg logo