Обработка на лични данни

Обработката на вашата поръчка и достъпа до услугите на разположение на сайта изискват събирането и обработването на следните лични данни за вас:

  1. Име
  2. Адрес
  3. Номер на дебитна/кредитна карта
  4. Телефонен номер

Тази информация се съхранява в нашата база данни, за да можем да отговорим на Ваше евентуално запитване или, за да осъществим заявените услуги и продукти на посочен от вас адрес.

Предоставянето на личните данни е доброволно, като вие се съгласявате вашите лични данни да бъдат използвани за обработка на вашата поръчка.

Тази информация е от съществено значение за нас, за да ви предложим качествено обслужване. Вашите лични данни няма да бъдат разкривани на трети лица, освен за доставка на закупен от вас продукт.

Свежест 42 ООД може да разкрива лични данни на лица и органи, посочени в нормативен акт, с цел изпълнение на свои законови задължения, или на законоупълномощените лица в съответствие със закона.

К качеството си на администратор на лични данни, ние предприемаме необходимите технически и организационни мерки, за да защитим вашите данни от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

Съгласно закона за защита на данните от 01.01.2002 година имате право на достъп и коригиране на данните, както и да възразите срещу обработването на личните данни за целите на директния маркетинг. Може да упражните това право, като се свържете с нас